Corporate C.A.T. ©

Omdat elk bedrijf uniek is en elke medewerker idem dito, is het belangrijk dat Corporate uitdagingen persoonlijk en specifiek worden geanalyseerd en aangegaan.

Het Connectuition Corporate C.A.T.© traject staat voor:
Coaching
Advies
Training

Om te beginnen gaan we met elkaar sparren op HR/MT niveau over de bedrijfsproblematiek en mogelijke oplossingen op Learning & Development niveau.

Vervolgens  gaan we samen bekijken welke (vorm van) training of coaching nodig is om een start te maken met het veranderproces. Dat kan een training zijn uit de ‘standaard’ opties (zie: Wat zijn de mogelijkheden) of een combinatie daarvan, maar het is uiteraard ook mogelijk een geheel nieuwe training te laten ontwikkelen, specifiek gericht op je bedrijf en doelgroep.

Na de trainingssessie(s) volgt een individueel coachingstraject voor de deelnemers om de handvatten nog concreter toe te passen en de geleerde materie nog verder uit te diepen.
Op deze manier worden de medewerkers nog intensiever begeleid in hun ontwikkeling en het leerrendement geborgd.

Na de training en coaching sessie(s) volgt tot slot een evaluatie en een (bedrijfs)advies, omdat de bevindingen van HR en MT dan kunnen worden gecombineerd met de bevindingen vanuit de medewerkers (uiteraard op zeer discrete wijze en in een algemene vorm, zonder dat medewerkers persoonlijk worden benoemd!).
Desgewenst kan vanuit dit nieuwe startpunt een nieuw traject worden opgestart.